ไทยออยล์ฟันกำไร 2.5 หมื่นล้านบาท ในQ2/65 เพิ่มขึ้น 1,093.2%

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/65 และผลการดําเนินงาน 6 เดือนหรือครึ่งปี 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายได้มากกว่า 140,000 ล้านบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000% ในไตรมาส 2/2555 และเกือบ 500% ในช่วงครึ่งปีแรก ไทยออยล์ฟันกำไร จากการฟื้นตัวของปริมาณการใช้น้ํามันในประเทศ และต้นทุนการกลั่นที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย ส่งผลให้อุปทานน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดมีจํากัด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ํามันในช่วงครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปสงค์และอุปทานและสถานการณ์สงคราม

ไทยออยล์ฟันกำไร 2.5 หมื่นล้านบาท

TOP ดําเนินธุรกิจการกลั่นและจําหน่ายน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโรงกลั่นชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กิจกรรมหลักคือโรงกลั่นน้ํามัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจพื้นฐานสําหรับการผลิตน้ํามันหล่อลื่น

ผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2565 มีกําไรสุทธิ 25,326 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2554 โดยมีกําไรสุทธิ 2,122 ล้านบาท หรือมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,093.2% หรือเพิ่มขึ้น 1.093.2% หรือกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1.04 บาท

ผลการดําเนินงาน 6 เดือนปี 2565 มีกําไรสุทธิ 32.509 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 15.94 บาท เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงาน6 ในเดือน 2564 กําไรสุทธิอยู่ที่ 5,482 ล้านบาท หรือกําไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 493 หรือกําไรต่อหุ้น 2.69 ล้านบาท

นายวิรัช ไอเยนรูมิท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยออยล์ (TOP) กล่าวว่า ตัวเลขไตรมาส 2/2565 ปรับตัวดีขึ้นหลังจากความต้องการน้ํามันในประเทศและต้นทุนการแปรรูปที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและรัสเซีย ส่งผลให้อุปทานน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดเริ่มตึงตัว ช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามราคาน้ํามันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความผันผวนสูง ขณะที่ค่าการกลั่นเริ่มปรับตัวลดลงสู่ระดับปกติ เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุล ส่งผลให้สต็อกน้ํามันเบนซินทยอยปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 รายได้จากการขายอยู่ที่ 143,892 ล้านบาท ขณะที่ราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยออยล์มีกําไรจากน้ํามันสํารอง 7.557 ล้านบาท บันทึกผลขาดทุนจากการสรุปรายการบริหารความเสี่ยงอยู่ที่ 12.626 ล้านบาท และกําไรสุทธิ 25.327 ล้านบาท (จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กําไรสุทธิอยู่ที่ 2.123 ล้านบาท)

นี่คือกําไรพิเศษทั้งหมดจากการขายหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) Global Power Synergy (GPSC) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จํานวน 12,880 ล้านบาท (หลังหักภาษี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวเพื่อชําระคืนเงินกู้นกเพื่อการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย

นายวิรัชกล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจแปรรูปโดยรวมในช่วงครึ่งหลังของปียังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมาก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องติดตามสถานการณ์และราคาน้ํามันอย่างใกล้ชิด นี่คือทั้งหมดที่ไทยออยล์กําลังเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจภายใต้แผนการลงทุน ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น การลงทุนในโครงการเชื้อเพลิงสะอาด และการลงทุนในธุรกิจโอเลฟินส์ในประเทศอินโดนีเซีย

ตลอดจนการขยายตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศในระดับภูมิภาค ตลอดจนการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อลดความผันผวนของภาคพลังงานและบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

ราคาหุ้นสูงสุดณ วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10:47 น. อยู่ที่ 52 บาท ราคาหุ้นละ 1 บาท หรือ +1.96%

อย่างไรก็ตามธุรกิจของโรงกลั่นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากกรณีความคิดของรัฐบาลและขอความร่วมมือธุรกิจโรงกลั่นส่งผลกําไรบางส่วนจากร่างกฎหมายว่าด้วยการแปรรูปไปยังกองทุนน้ํามัน นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดและไม่มีกฎที่มีผลผูกพัน

ดร.กอบศักดิ์ ภูซง ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า หลังจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างก้าวกระโดด หลังจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ การปล่อยเงิน 130-140 ดอลลาร์/บาร์เรลทําให้เกิดความกังวลมากมายเกี่ยวกับปัญหาภาวะซบเซา

จนถึงทุกวันนี้ราคาน้ํามันโลกได้ลดลงและกลับสู่จุดเริ่มต้นของสงคราม ราคาน้ํามันเบรนท์วันนี้อยู่ในระดับต่ําที่ 94.5 $/บาร์เรล ราคาน้ํามัน WTI วันนี้อยู่ในระดับต่ําที่ 90.56 $/บาร์เรล ซึ่งต่ํากว่าจุดเริ่มต้นก่อนการเติบโต

ดร.กอบศักดิ์ กล่าวว่า หากราคาน้ํามันโลกไม่ปรับตัวสูงขึ้นเหมือนเมื่อก่อน นอกจากนี้ยังมีราคาประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศต่างๆ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะค่อยๆ ลดลง

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com