Archives July 2022

กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 50%

กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำนวน 50% ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กัลฟ์ ลงเงิน 5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทและบริษัทย่อย 100% ของ GULF คือ GULF Gulf Renewable Energy Limited (Gulf Renewable Energy) ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ร่วมทุนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโอกาสทางธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานเชิงนวัตกรรม เช่น ระบบส่งและจ่ายอัจฉริยะในอนาคต

กัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ เข้าซื้อหุ้น 50% ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกัลฟ์ กองกูร์ มูลค่าการลงทุนรวม 5 พันล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 50% ถือหุ้น

กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการฟาร์มกังหันลม 3 บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บริษัท วินด์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ และบริษัท กรีนโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด กำลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ และบริษัท นครราชสีมา พลังงานลม บจก. มีกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และรวม 170 เมกะวัตต์ โดย 3 โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2559 61 และ 61 ตามลำดับ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเป็นเวลา 25 ปี

นอกจากนี้ ทั้ง 3 โครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีราคาเพิ่ม 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์

การลงทุนในกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จะทำให้บริษัทรับรู้ผลกำไรในงบการเงินได้ทันที เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Gulf Renewable Energy และ GUNKUL วางแผนที่จะร่วมกันขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในและต่างประเทศ เช่น โครงการพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการหลังคาโซลาร์รูฟของกัลฟ์กอนกูร์ บรรลุเป้าหมาย 1,000 MW ภายใน 5 ปี

และ GUNKUL ได้แจ้งกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ให้ออกและจัดหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,170,000 หุ้นให้แก่

หลังจากกัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ สละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญ GUNKUL และกัลฟ์ รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จะถือหุ้น 50% ในกัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น ในฐานะบริษัทร่วมลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สองบริษัทถัดไป

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com

กระแสตอบรับหุ้น IPO ของ TLI ดีทั้งสถาบัน-รายย่อย พร้อมเข้าเทรดวันแรก 25 ก.ค

กระแสตอบรับหุ้น IPO ของ TLI นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยประกันชีวิต (TLI) กล่าวว่า “ไทยประกันชีวิต เราขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้น TLI และขอขอบคุณสำหรับปัจจัยพื้นฐาน ความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของไทยประกันชีวิต มั่นใจ หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจความต้องการสมัครรับข้อมูล (การทำบัญชี) นักลงทุนสถาบันทั่วโลก ตลอดจนนักลงทุนรายย่อยและนิติบุคคลชาวไทยจะจองซื้อหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม โดยในจำนวนนี้ หุ้น TLI ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นและการลงทุนที่แข็งแกร่ง น่าสนใจ. แม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนยังผันผวนมาก

กระแสตอบรับหุ้น IPO ของ TLI ดีทั้งสถาบัน-รายย่อย

จากกระแสตอบรับและความสนใจจากนักลงทุนที่หลากหลาย ไทยประกันชีวิตได้จัดสรรหุ้นจำนวน 2,316.7 ล้านหุ้น (รวมการจัดสรรเกินจำนวนเต็ม) มูลค่าการออกรวม 37,067 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 183.2 พันล้านบาท และปัญหาหนึ่ง ราคาหุ้นละ 16.00 บาท อัตราส่วนของนักลงทุนสถาบันต่อนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนองค์กรอยู่ที่ประมาณ 69.9% และ 30.1% ตามลำดับ และอัตราส่วนระหว่างนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ คิดเป็น 60.5% และ 39.5% ของการเสนอขายหุ้น IPO ตามลำดับ
สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ Thai Life ได้รับจากการรณรงค์หาทุนครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 13.6 พันล้านบาท ซึ่ง Thai Life จะใช้เพื่อขยายธุรกิจ ให้คุณค่าที่แตกต่างและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ได้แก่

ด้วยเงินลงทุนประมาณ 2 พันล้านบาทในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการตลาดและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ไทยประกันชีวิตมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการส่วนบุคคล (personalization) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
รักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยด้วยการเสริมสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ของไทยแลนด์ประกันชีวิตและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์และโดยการมอบคุณค่าที่แตกต่าง เสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มพันธมิตรการจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรประมาณ 5.4 พันล้านบาท
เสริมความแข็งแกร่งของเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ ในอนาคต ประมาณ 6.2 พันล้านบาท
นักลงทุนที่สนใจหุ้น TLI แต่ไม่ได้จองซื้อหุ้น IPO สามารถซื้อหุ้น TLI ในตลาดรองได้ ซึ่งคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 25 ก.ค. และราคาหุ้นจะเริ่มทรงตัว (กิจกรรมมีเสถียรภาพ) ใน 30 วันแรกหลังจากที่หุ้นของ TLI เข้าจดทะเบียนในตลท.

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com