Archives September 2022

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาของ เอเชียจะเติบโตเร็วกว่าจีน ADB กล่าว

เอเชียจะเติบโตเร็วกว่าจีน

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาของ เอเชียจะเติบโตเร็วกว่าจีน ADB กล่าว

เอเชียจะเติบโตเร็วกว่าจีน

ประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียอาจแสดงสัญญาณการฟื้นตัว แต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตสำหรับพวกเขาอีกครั้ง ต้องขอบคุณนโยบายปลอดโควิดที่ยืดเยื้อของจีน

แต่นี่จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามทศวรรษที่ประเทศกำลังพัฒนาที่เหลือในเอเชียจะเติบโตเร็วกว่าจีน ผู้ให้กู้ในมะนิลากล่าวในรายงานแนวโน้มล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

“ครั้งสุดท้ายคือในปี 1990 เมื่อการเติบโต (ของจีน) ชะลอตัวลงเหลือ 3.9% ในขณะที่ GDP ในภูมิภาคที่เหลือขยายตัว 6.9%” กล่าว

ปัจจุบัน ADB คาดว่าเอเชียกำลังพัฒนา (ไม่รวมจีน) จะเติบโต 5.3% ในปี 2565 และจีนเพิ่มขึ้น 3.3% ในปีเดียวกัน

ตัวเลขทั้งสองมีการปรับลดรุ่นลงอีก เช่น ในเดือนกรกฎาคม ได้ลดการคาดการณ์การเติบโตของจีนลงเหลือ 4% จาก 5% ADB ระบุว่าเนื่องจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ จากนโยบายปลอดโควิดของประเทศ ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตามอุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอลง

นอกจากนี้ยังลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2023 ลงเหลือ 4.5% จากแนวโน้ม 4.8% ของเดือนเมษายนในเดือนเมษายน เนื่องมาจาก “อุปสงค์ภายนอกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อชะลอการลงทุนในภาคการผลิต”

การกู้คืนไม่ได้ช่วย
แม้ว่าภูมิภาคนี้จะแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู แต่กระแสลมทั่วโลกกำลังชะลอการเติบโตโดยรวม ADB กล่าว

สำหรับภูมิภาคนี้ ADB คาดว่าเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียจะเติบโต 4.3% ในปี 2565 และ 4.9% ในปี 2566 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ปรับลดจากการคาดการณ์ที่แก้ไขในเดือนกรกฎาคมที่ 4.6% และ 5.2% ตามลำดับ ตามรายงานแนวโน้มล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

การอัปเดตล่าสุดของ ADO ยังคาดการณ์ด้วยว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะเร่งขึ้นอีกเป็น 4.5% ในปี 2565 และ 4% ในปี 2566 ซึ่งเป็นการแก้ไขการคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ 4.2% และ 3.5% ตามลำดับ โดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากอาหาร และต้นทุนด้านพลังงาน

“ธนาคารกลางในภูมิภาคกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากขณะนี้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเหนือระดับก่อนเกิดโรคระบาด” รายงานระบุ “สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดสภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้นท่ามกลางแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงและการเร่งรัดการเงินโดยเฟด”

ประเทศจีน ‘ข้อยกเว้นใหญ่’
“สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเป็นข้อยกเว้นใหญ่ เนื่องจากการล็อกดาวน์เป็นระยะๆ แต่เข้มงวดเพื่อขจัดการระบาดเป็นระยะ” เอดีบีระบุ โดยอ้างถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในทางตรงกันข้าม “การผ่อนคลายข้อจำกัดการแพร่ระบาด การเพิ่มภูมิคุ้มกัน อัตราการตายของ Covid-19 ที่ลดลง และผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงน้อยกว่าของตัวแปร Omicron นั้นเป็นรากฐานของความคล่องตัวที่ดีขึ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่” รายงานกล่าวเสริม

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com

ตั้งคณะทำงาน พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต เตรียมจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อ พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวฤธานี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า

ตั้งคณะทํางาน พิจารณาแก้ไข พ.ร.ก สินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และทําให้กลไก การคุ้มครองนักลงทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสอดคล้อง กับทิศทางการกํากับดูแลต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ดิจิทัล) ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (OECD) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ เข้าร่วมคณะทํางาน และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษา 
คณะทํางานนี้มีอํานาจในการศึกษาทบทวน และเสนอแนวทางแก้ไข พระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิทัล ได้พิจารณาและพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาใบแจ้งหนี้ ใหม่หากจําเป็น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสนับสนุนการทำงาน ที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ให้สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคุ้มครองผู้ลงทุน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล
สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณี “หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน” หรือ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล” ของผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล เนื้อหามีดังนี้: 
การแลกเปลี่ยนมีหน้าที่ในการกําหนดกฎการจดทะเบียน ซึ่งแต่ละข้อกําหนดเกณฑ์ สําหรับการเลือกสินทรัพย์ที่จะใช้ สําหรับการซื้อขาย ในการแลกเปลี่ยนของตนเอง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม Listing rules ของศูนย์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ละที่นั้นแตกต่างกัน และการพิจารณาปัจจัยที่กําหนด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละครั้ง 
ก.ล.ต. ซึ่งรับผิดชอบการตรวจสอบ หากพบว่าสกุลเงิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การแลกเปลี่ยน ที่ระบุไว้ในกฎการเข้าจดทะเบียน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งให้ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีอํานาจในการเพิ่มสินทรัพย์ crypto ใด หรือจะเพิกถอนตัวไหน เว้นแต่จะมีการชี้แจงว่าเหรียญอยู่ในรายการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ที่ exchange เป็นคนกำหนด

ผู้ที่สนใจในการลงทุน วางแผน วิเคราะห์ พอร์ตหุ้น ตลาดหุ้น หรือข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น และเทคนิคที่น่าสนใจในการลงทุน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.setmarkettrade.com